HKZ

HKZ Kleine Organisaties is een kwaliteitssysteem (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector). We willen graag aan deze kwaliteitseisen voldoen. In december 2019 zijn we hiervoor gecertificeerd en daarna wordt jaarlijks een audit afgenomen.

Certificaat