HKZ

HKZ Kleine Organisaties is een kwaliteitssysteem (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector). We willen graag aan deze kwaliteitseisen voldoen. In december 2019 zijn we hiervoor gecertificeerd.

Certificaat