Klachtenprocedure

Het kan gebeuren dat je een klacht hebt. Dat je ontevreden bent over hoe je behandeld wordt in het algemeen of door een medewerker van De 7 Bruggetjes. Je kunt je klacht bespreken met ons (Eelco en Ineke) of met een medewerker. Als je wilt, mag je dat samen met iemand anders doen. Je kunt ook je klacht sturen naar onze externe klachtencommissie. Als je een vertrouwenspersoon wilt, kun je ook een beroep doen op Klachtenportaal Zorg.

Dit kan op drie manieren:

  • Een brief sturen naar:

Klachtenportaal Zorg,

Westeinde 14a,

1601 BJ Enkhuizen.

Voor meer informatie kun je terecht op: klachtenportaal.nl