Klachtenprocedure

Het kan gebeuren dat je een klacht hebt. Dat je ontevreden bent over hoe je behandeld wordt in het algemeen of door een medewerker van De 7 Bruggetjes. Je kunt je klacht bespreken met ons (Eelco en Ineke) of met een medewerker. Als je wilt, mag je dat samen met iemand anders doen. Je kunt ook je klacht sturen naar onze externe klachtencommissie (Klachtenportaal Zorg).

Klachtenportaal Zorg is een externe organisatie waar we zijn aangesloten om onvrede en klachten over onze zorg te helpen oplossen.

Heeft u uw klacht of onvrede opgestuurd, dan beoordeelt Klachtenportaal Zorg of deze voldoet aan de voorwaarden deze in behandeling te nemen en welke procedure erbij past. Als er informatie ontbreekt of onduidelijk is, nemen zij contact met u op om het volledig te maken en ervoor te zorgen dat de klachtenprocedure goed opgestart wordt.

Wilt u advies over hoe u om kunt gaan met een situatie waar u ontevreden over bent? Ook dan kunt u contact opnemen met Klachtenportaal Zorg. U start dan nog geen procedure op.

Geef uw klacht door met het klachtenformulier op de website van Klachtenportaal Zorg. U kunt ook een e-mail sturen aan info@klachtenportaalzorg.nl. Weet u niet welke klachtenprocedure voor u geldt? Ook daar kan Klachtenportaal Zorg u mee helpen.

Voor meer informatie kun je terecht op: klachtenportaal.nl 

Ook is het mogelijk om in gesprek te gaan met een onafhankelijke cliëntondersteuner:

Bewoners met een Wlz-indicatie kunnen contact opnemen met:
Adviespunt Zorgbelang
0900-2438181
www.adviespuntzorgbelang.nl 

Bewoners met een Wmo-indicatie kunnen contact opnemen met:
De Basis Veendam
(0598) 698 114
aanmeldingen@debasisveendam.nl

of

MEE Noord
088 023 11 00
mee@meenoord.nl
meenoord.nl