In- en uitsluitingscriteria

Om de best mogelijke begeleiding te verlenen, proberen wij een goede match te zoeken tussen begeleider en bewoner en bewoners onderling. We willen onze bewoners een leefbaar en aangenaam klimaat bieden, waarbij wij hen op professionele wijze kunnen ondersteunen.

Dit wil zeggen dat wij niet iedereen als bewoner kunnen plaatsen binnen onze organisatie. Daarom hanteren wij in- en uitsluitingscriteria. Bij de aanmelding of uit de intake wordt duidelijk of iemand wel of niet past binnen De 7 Bruggetjes.

Insluitingscriteria

De volgende mensen komen in aanmerking voor begeleid wonen bij De 7 Bruggetjes: mensen met een actieve houding, die actief (willen) participeren in de samenleving. Wij werken bewust aan activering van de bewoner; alle bewoners werken aan een vorm van dagbesteding of werk of ze gaan naar school.

De 7 Bruggetjes biedt begeleiding aan:

 • Volwassenen en/of kinderen die door persoonlijke, psychosociale of andere problemen voor langere of kortere tijd opvang en begeleiding nodig hebben.
 • Ouder(s) en kind(eren), waarbij we de ouder(s) de gelegenheid bieden een studie te volgen, een baan te zoeken en te leren het kind of de kinderen op te voeden, met als eindresultaat dat ze samen een goede toekomst krijgen en uiteindelijk zelfstandig in de maatschappij kunnen functioneren.
 • Mensen met een stoornis in het autismespectrum (ASS).

 

Algemene uitsluitingscriteria

We kunnen mensen niet de begeleiding bieden die zij nodig hebben wanneer er sprake is van:

 • Complete overname van ADL (algemene dagelijkse levensverrichtingen).
 • Verpleegkundige zorg (met dien verstande dat wij waar mogelijk zullen onderzoeken of verpleegkundige zorg geboden kan worden door een thuiszorgorganisatie in te schakelen voor deze zorg).
 • Totale desori├źntatie in tijd, plaats en persoon.
 • Noodzaak van 1-op-1-begeleiding, of niet alleen kunnen zijn in de woning, wat zich uit in storend gedrag voor anderen.
 • Actuele (soft)drugs- en/of alcoholverslaving.
 • Zintuiglijke beperkingen zoals doofheid en/of blindheid.
 • Agressieproblemen of seksueel ongewenste gedragingen die onveilig zijn voor de omgeving.
 • Ernstige psychiatrische problematiek die bijvoorbeeld een gesloten opname vereist.

Het kan zijn dat in de intakeprocedure duidelijk wordt dat een combinatie van problemen kan leiden tot het niet kunnen wonen bij ons.