Missie ‘Via De 7 Bruggetjes naar je bestemming’

Wij geloven dat God deze wereld geschapen heeft en dat het onze opdracht is om daar goed mee om te gaan. Van daaruit willen we werken, zowel met de bewoners als met onze leefomgeving. We bieden bewoners begeleid en beschermd wonen aan en ondersteunen ze naar een zo zelfstandig mogelijk leven. In en om de locatie willen we werken aan een goed rentmeesterschap.

Visie

Iedere bewoner krijgt een persoonlijke benadering. Daarbij sluiten we zorgvuldig aan bij het proces van de bewoner en willen we een waardevolle toevoeging bieden. Professionaliteit, rechtvaardigheid, nabijheid en beschikbaarheid, uitgaan van eigen kracht en verder ontwikkelen van de autonomie zijn voor ons belangrijke uitgangspunten.

Vanuit onze overtuiging willen we duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen.